Amsterdam
info@judoschoolonaji.nl

VCP

Veilig sporten bij Judoschool Onaji

Judoschool Onaji

Vindt het belangrijk dat alle judoka zich veilig en prettig voelen bij het beoefenen van de judosport.

Soms is dit niet altijd een vanzelfsprekendheid. We sluiten onze ogen niet voor seksuele intimidatie en misbruik. Dat geldt ook bij pesterijen, discriminatie en geweld dan is er sprake van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Judoschool Onaji probeert de bewustwording en kennis over een veilige sport omgeving bij coaches en vrijwilligers te vergroten. In navolging van de aanbevelingen van het NOC*NSF- zijn een aantal maatregelen genomen.

  • Voor alle betrokkenen geldt de gedragscode van de Judobond Nederland;
  • Er is een vertrouwenscontactpersonen (VCP).

De vertrouwenscontactpersoon kan ingeschakeld worden bij ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, zoals:

Verbale agressie (schelden, schreeuwen of treiteren);

Fysieke agressie (slaan, opzettelijk iemand pijn doen)

Psychische intimidatie (dreigen, chanteren, achtervolgen, buitensluiten of pesten)

Seksuele intimidatie (opmerkingen maken, ongewenste aanraking, aanranding of verkrachting)

Misbruik van sociale media (beledigen, kwetsende foto’s of filmpjes doorsturen, buitensluiten)

Vertrouwens contact persoon

Judoschool Onaji heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP helpt mee een veilig en vertrouwde omgeving te bieden. Goede omgangsvormen zijn daarbij cruciaal, zij dragen bij aan het gevoel van respect voor elkaar.

Iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kan terecht bij de VCP. De VCP biedt een luisterend oor en helpt de juiste weg te vinden naar (professionele) hulp. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen: judoka’s, ouders, vrijwilligers,  trainers en coaches.

Bij Judoschool Onaji is Tamara Roffel de vertrouwenscontactpersoon.

Iedereen kan contact met haar opnemen, ook als je twijfelt of niet zeker weet of dat wel nodig is. Een gesprek of melding wordt altijd op vertrouwelijke wijze behandeld. Een VCP heeft niet altijd direct een pasklare oplossing, maar weet wel wie verder advies en/of hulp kan bieden. Elke vervolgstap gebeurt in overleg met de melder. Dus als de VCP besluit advies en/of hulp van anderen in te schakelen, dan zal zij altijd eerst overleggen met de melder. De VCP zal de melding bij Danny Broekman neerleggen – als de melder dit wil, dan gebeurt dit anoniem.

Contact of melding

De VCP zijn altijd aanspreekbaar en via email te bereiken op vcp@judoschoolOnaji.nl.

Tamara Roffel neemt dan uiteraard zo snel mogelijk contact op.

Contact of melding

De VCP is altijd aanspreekbaar en via onderstaande email te bereiken:

vcp@judoschoolOnaji.nl.

Tamara Roffel neemt dan uiteraard zo snel mogelijk contact op.